Nu drar föreningens aktiviteter igång

Äntligen är det dags att börja spela golf på Valley Course. Under vecka 18, 1-7 maj, rivstartar vid med Hurtigrutten och Valley Ladies tisdag den 2 maj. Den 4:e börjar Medlemsgolfen Valley. Vi ser fram emot att många medlemmar deltar. Vill du läsa mer om respektive tävling, kika under fliken TÄVLA på vår hemsida där du hittar mer information.

Nu laddar vi inför Valley Medlemsgolf 2023

Årets upplaga av Medlemsgolfen spelas torsdagar under säsong på Valley Course, som en grundserie där man samlar på sig poäng efter hur ofta man deltar och förstås hur man placerar sig. Serien är främst avsedd som en social aktivitet och ska bl.a. underlätta för nya medlemmar att komma in i gemenskapen, men naturligtvis spelar vi också för att vinna. Vi tar ett kort speluppehåll för semester under säsongen.

Första spelomgången blir den 27 april.

Årets upplaga av Hurtigrutten

Välkommen att tävla i Hurtigrutten, tävlingen för dig som är 63+ och medlem i Torrekulla Golfklubb.

Vi samlas för spel på Valley Course varje tisdag kl.10:00. Vi kör varannan vecka tävlingsspel och vartannat sällskapsspel.

Vi ser gärna att nya deltagare ansluter till vårt glada gäng. Hos oss är det sociala minst lika viktigt som golfen, och vår gemensamma fika efter rundan är något vi ogärna missar.

Vi planerar även att genomföra en gemensam resa i vår, samt en i höst. Mer information kommer.

Varmt välkommen!
Christer Daun
Kaptenen

Påminnelse om 2023 års avgifter

Tack vare vårt nyligen tecknade nyttjanderättsavtal med Hills står vi inför ett spännande golfår 2023. Ombyggd bana med helt nylagda greener och färre bunkrar ger oss förutsättningar att bedriva vår verksamhet på bästa möjliga sätt.

Vi vill på detta sätt påminna om 2023 års medlemsavgift, som ligger till grund för att bedriva klubbens verksamhet. Årsmötet fastställde avgiften till 400 kr/vuxen samt 200 kr/junior, som ligger i linje med tidigare år. Avgiften betalas in via BG 5702–6072 med angivande av namn och golf-id, senast 2023-01-31.

Vi ber er notera att medlemskap i Torrekulla GK endast kan tecknas av de som innehar spelrätt utgiven av Hills.

Det går fortfarande att teckna sig för en spelrätt i Hills Golf & Sports Club utan att betala en insats på 10.000 kr. Detta är möjligt fram till 28 februari 2023. Tänk dock på att det kan bli fulltecknat innan detta datum, så vänta inte för länge.

Ser fram emot att möta er under 2023.

Styrelsen
​Torrekulla GK

Styrelse & kommittéer önskar God Jul!

Bästa medlemmar i Torrekulla GK. Tack vare vårt nyligen tecknade nyttjanderättsavtal med Hills står vi inför ett spännande golfår 2023. Ombyggd bana med helt nylagda greener ger oss förutsättningar att bedriva vår verksamhet, med tillhörande aktiviteter, på bästa möjliga sätt. Vi vill på detta sätt påminna om 2023 års medlemsavgift, som ligger till grund för att bedriva klubbens verksamhet. Årsmötet fastställde avgiften till 400 kr/vuxen samt 200 kr/junior, som ligger i linje med tidigare år. Betala in avgiften via BG 5702–6072 med angivande av namn och golf-id, senast 2023-01-31. Vi ber er notera att medlemskap i Torrekulla GK endast kan tecknas av de som innehar spelrätt utgiven av Hills. Ser fram emot att möta er under 2023. 

Förbättringar Valley Course inför 2023 

På Valley Course(Torrekulla) har det byggts fyra nya hål (1,3,7 och 12) samt ändrats en del i bansträckningen. Helt nya greener med samma grässort som på Hills med avsikt att hålla samma höga nivå på båda banorna. Start- och avslutshål för Valley Course blir uppe vid Hills, alldeles i närheten av en nyanlagd puttinggreen. 

Påminnelse spelrätt Hills 

Det går fortfarande att teckna sig för en spelrätt i Hills Golf & Sports Club utan att betala en insats på 10 000 kr. Detta är möjligt fram till 28 februari 2023. Tänk dock på att det kan bli fulltecknat innan detta datum, så vänta inte för länge. 

Kallelse och dagordning – Årsmöte


Medlemmarna i Torrekulla Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte enligt
nedanstående. OBS platsen!

Tidpunkt och plats: 2022-12-14, kl. 18:00, Folkets Hus Möllan, Göteborgsvägen 19
Mölndal

Denna kallelse skickas via e-post samt anslås på klubbens anslagstavla utanför
klubbhuset samt hemsidan. De handlingar som skall gås igenom på årsmötet kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet samt att ett exemplar kommer att finnas på anslagstavlan utanför klubbhuset
senast en vecka innan mötet.

Anmälan senast 8/12 till conny.leksjo@gmail.com.

DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
  justera mötesprotokollet
 6. Prisutdelning
 7. Årsredovisning för verksamhetsåret 2022
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsoch räkenskapsåret 2022
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat i
  enlighet med balansräkningen 2022
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Styrelsens verksamhetsplan med budget för 2023.
  Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget 2023
 12. Val av klubbens ordförande för en tid av ett år
 13. Val av övriga ledamöter:
  a. Övriga styrelseledamöter på valbara platser för en tid av två år
  b. Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
  c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
  (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
  d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
  utses till ordförande
  e. Ombud till GDF-möten
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  (senast fyra veckor innan årsmötet)
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

  Mölndal 2022-11-08
  Styrelsen

Avtal med Hills nu signerat

Torrekulla Golfklubb har signerat ett att avtal med Hills Golf & Sport Club
I veckan skrev Torrekulla golfklubb på ett nyttjanderätts avtal med Hills Golf &
Sports Club. Detta innebär att Torrekulla Golfklubb fortsätter med sin
verksamhet som tidigare, seriespel, veckotävlingar och sponsortävlingar för alla
medlemmar.

Utöver detta får vi en golfbana i toppskick, med nya fina greener och ny
bansträckning.

Vi får också ett klubbhus med restaurang, driving ranch och närspelsområde.
Vi ser fram att få se er till våren, och hoppas att ni alla följer med oss till Hills.

Styrelsen
Torrekulla Golfklubb

Kallelse och agenda – Extra årsmöte

Styrelsen i Torrekulla GK kallar till extra årsmöte

Datum & Tid: 2022-10-19 Kl. 18.00
Förening: Torrekulla golfklubb
Plats: Kulturhuset Möllan Göteborgsvägen 19 Mölndal
Anmälan: Deltagande och rösträtt kräver föranmälan med namn och golf-id som
skickas till conny.leksjo@gmail.com senast 2022-10-16
Mötets utlysning: Det extra årsmötet annonseras på klubbens
hemsida, på anslag i Torrekullas Klubbhus samt via epost till den adress som lämnats till
klubben.”
Kallade: Medlemmar i Torrekulla GK

Välkomna!

Styrelsen
Torrekulla GK

EXTRA ÅRSMÖTE TORREKULLA GK

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera
  mötesprotokollet.
 6. Presentation av nyttjanderätts avtal från Hills Golf AB och Kastimar AB (Sisjön)
 7. Besluta om att ge styrelsen i Torrekulla GK mandat att teckna avtal för att flytta
  verksamheten till den spelplats där verksamheten bäst kan bedrivas i enlighet med
  klubbens stadgar och förutsättningar.
 8. Mötet avslutas.