Tävla med oss!

Torrekulla Golfklubbs vision är att erbjuda Gemenskap, Samhörighet och Glädje. Vi är golfklubben för att bygga relationer och sociala kontakter och genomför därför många aktiviteter, ofta i form av tävlingar. Ansvaret för att genomföra dessa ligger hos våra engagerade kommittéer. Vårt övergripande mål i allt vi gör ar att verksamheten ska stimulera och hjälpa våra medlemmar att delta i aktiviteter där man utvecklas både som golfspelare och god föreningsmänniska.

Torrekulla GK ideella förening är tillsvidaremedlem (M1) hos Svenska GolfFörbundet och Riksidrottsförbundet. Det betyder att du som medlem hos oss får vara med och tävla om mästerskapstecken såsom SM, RM och DM.

Policy vid tävlingsspel för våra medlemmar

Alla tävlingar som anordnas av Torrekulla GK är öppna förutom Seriespel. Även vårt gäng ”Hurtigruttarna” är en sluten grupp, men alla som vill delta med Hurtigruttarna är välkomna att ”prova på” för att se om man vill hänga på gänget för fler aktiviteter.

Vi ser gärna att nya deltagare ansluter till vårt glada gäng. Hos oss är det sociala minst lika viktigt som golfen, och vår gemensamma fika efter rundan är något vi ogärna missar.

Deltagande i Torrekulla GK tävlingar deltar genom erläggande av startavgifter. Torrekulla kommer anordna många tävlingar under året , tex, KM, Hurtigrutten, Valley Medlemsgolf och Valley Ladies Golfen. Vid Torrekullas Seriespel utgår ingen startavgift.

Allt spel på Valley Course administreras av Hills Golf & Sport Club.

Startavgiften bestäms av Torrekulla GK och kommuniceras av respektive tävlingsledare inför varje tävling.

Close accordion Open accordion
Tävlingsbestämmelser 2023

Klubbens alla tävlingar är öppna för spelare med officiellt handicap från erkänd golfklubb, om inte annat anges. De tävlingar som inte är öppna är enbart Seriespel. Även vårt gäng ”Hurtigruttarna” är en sluten grupp, men alla som vill delta med Hurtigruttarna är välkomna att prova på.

Anmälan till tävling kan göras på Sweetspot eller via receptionen på Hills Golf & Sport Club.

Anmälning senast tre dagar före tävling, kl 18.00 med. Startlista finns senast två dagar före tävling kl 18.00 på Gamebook och Sweetspot. Det kan finnas vissa andra förhållande i anmälningar och starttider. Detta meddelas av respektive tävlingsledare.

Efteranmälan
Vi tillämpar inte efteranmälan.

Uteblivande
Enligt beslut i GGF´s Tävlingskommitté kan spelare / lag som ej kommit till start åläggas att erlägga
A. anmälningsavgift, dock lägst 100 kr, om det meddelats senast 2 h före första start och om godtagbart skäl lämnats.
B. dubbel anmälningsavgift, dock lägst 200 kr, om godtagbart skäl inte lämnats.

Sen ankomst
Tävlingsledningen har vid tävling rätt, om reserv finnes, att byta spelare eller lag som ej anmält sig till TL senast 15 min före utsatt starttid.

Handicap
Det är spelarens skyldighet att aktuellt handicap finns registrerat i GIT.
Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut, om inte annat anges. Priser ska hämtas personligen eller genom ombud – annars återgår priset till tävlingskommittén.

Regler
Regler för golfspel, giltigt från januari 2019 gäller
SGF:s Tävlingsbestämmelser, Lokala regler, Tillfälliga lokala regler samt Torrekulla GK’s Tävlingsbestämmelser.

Antal spelare
Tävlingsledningen äger rätt att maximera antal deltagare, samt att ställa in tävlingen/klassen vid för få anmälningar (mindre än 25 spelare eller 12 par).

Startavgifter kan tillkomma. Avgifternas storlek kan variera och bestäms av Torrekulla GK.

Tävlingsgreenfee tillkommer för alla som inte är spel rättsinnehavare. Mer info kontakta tävlingskommitten i Torrekulla GK eller respektive tävlingsledare för varje tävling.

Tvister/regelbrott
Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgörs av tävlingsledningen. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i Torrekulla GK’s Tävlingsbestämmelser.

Tee
Vi spelar från tee Back, Middle eller Front.

Golfvett 
är:
·      att iaktta SÄKERHET så att inte andra människor skadas av klubba eller boll,
·      att visa HÄNSYN till övriga spelare,
·      att medverka till god BANVÅRD,
·      att släppa igenom när man spelar långsammare än de som spelar framför eller bakom.

Tävlingskommittén önskar er en trevlig och framgångsrik tävlingssäsong!

Close accordion Open accordion
Tävlingsschema 2023

Så här ser årets tävlingsschema ut för dig som är medlem i Torrekulla GK (länk). 

Tävlingar där Torrekulla Golf klubb deltar, och som hanteras av vår tävlingskommitté:

 • GGFs seniorseriespel i klasserna  H22, H40, H50, H60, H70 och H60hcp deltar vi med ett lag i vardera klassen. En omgång per klass spelas på Valley Course, förutom H22 och H40. Den är öppen för alla som är medlemmar i Torrekulla GK.
 • Valley Medlemsgolf spelas varje torsdag från slutet av april till mitten av september, med efterföljande final och är öppen för alla i Hills GSC.
 • KM samt kategori-KM spelas i mitten av augusti, och är öppen för alla som har medlemskap i Hills GSC.
 • Göteborgsserien, där klubbens elitlag deltar.

Tävlingskommittén kan även kontaktas om någon önskar mer information om regler/hcp etc.

Close accordion Open accordion
Lokala regler Valley Course

Önskar du spela Valley Course bokar du din runda genom Hills Golf & Sports Club. Lokala regler för Valley Course publiceras här för information.

Plikt för brott mot Lokal Regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering                                                                   Betyder                                               Regel

Vit                                                                                          Out of bounds                                     18

Röd                                                                                        Rött pliktområde                               17

Gul                                                                                         Gult pliktområde                               17

Blå                                                                                          Onormalt banförhållande              16

Vit linje                                                                                 Onormalt banförhållande              16

Markering med grön topp                                            Spelförbudszon                                     2

 

Pliktområden (Regel 17)

Följande röda pliktområden som bara är definierad på en sida är oändliga.

 1. Höger om fairway på hål 2 samt bortom green
 2. Vänster sida på hål 4 fram till vägbron
 3. Bortom green på hål 10
 4. Bortom green på hål 11

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. a) Droppzon
  Om en boll är i det röda pliktområdet till höger om tee Fronthål 2, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen, matta belägen före tee Front. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 2. b) Boll träffar upphöjd ledningstråd
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 4 eller 10 måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.
 3. c) Spelförbudszon (viltstängsel)

Områden inom de röda pliktområdena markerade med viltstängsel (röda stolpar med grön topp ) är spelförbudszoner. Staketstolparnas inre sida mot banan definierar gränsen. Spelförbudszoner markerade med viltstängsel är oändliga. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet eller denna har störande inverkan på stans eller sving får bollen inte spelas som den ligger och lättnad måste tas enligt Regel 17.1e.

Om en boll ligger utanför det röda pliktområdet och spelförbudszonen har störande inverkan på stans eller       sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

 

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. a) Mark under arbete (MUA)
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Grusfyllda dräneringssträngar.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

Avståndsmarkeringar (100m, 150m eller 200m) till mitten av green.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

Close accordion Open accordion
Våra kommittéer

Mer om våra kommittéer, samt vilka som är kontaktpersoner, hittar du här. 

Close accordion Open accordion
Valley Ladies Golfen

Länk till anmälan (klicka på events):
Valley Ladies 2023 | Golf GameBook

Kullagolfen byter i år namn till Valley Ladies Golfen och startar under 2023 på tisdagar kl. 17:00. Alla damer/tjejer som vill ha kul på banan är välkomna att delta. Vi tävlar varannan vecka och övriga veckor spelar vi sällskapsrundor. Alla kan vara med, även du som inte vill tävla!

Vi kommer även arrangera några separata tävlingar med gemensam fika efteråt, mer information publiceras som en nyhet på hemsidan.

Preliminärt första tävlingsdatum är 25 april.

Close accordion Open accordion
Hurtigrutten

Länk till anmälan (klicka på events): Hurtigrutten 2023 | Golf GameBook

Välkommen att tävla i Hurtigrutten, tävlingen för dig som är 63+ och medlem i Torrekulla Golfklubb.

Vi samlas för tävlingsspel på Valley Course varje tisdag kl.10:00. Är du intresserad av att vara med och tävla? Vi ser gärna att nya deltagare ansluter till vårt glada gäng. Hos oss är det sociala minst lika viktigt som golfen, och vår gemensamma fika efter rundan är något vi ogärna missar. Kontakta Christer Daun vid intresse, email: tuppen.cd@gmail.com.

Vi planerar även att genomföra en gemensam resa i vår, samt en i höst. Mer information om detta kommer.

Varmt välkommen!
Christer Daun
Kaptenen

Close accordion Open accordion
Medlemsgolfen Valley

Anmäl dig här för spel (klicka på events);
Medlemsgolfen Valley 2023 | Golf GameBook

Årets upplaga av Medlemsgolf Valley spelas torsdagar under säsong på Valley Course, med en grundserie (Tour) där man samlar på sig poäng från varje tävling (Tournament) efter hur ofta man deltar och förstås hur man placerar sig. De vunna poängen för varje spelare samlas i en Order of Merit (Ranking) som uppdateras efter varje veckotävling.

Serien är främst avsedd som en social aktivitet och ska bl.a. underlätta för nya medlemmar att komma in i gemenskapen, men naturligtvis spelar vi också för att vinna. Vi tar ett kort speluppehåll för semester under säsongen. Den 1:a omgången startar på Torsdag den 4e Maj, och avslutas på Torsdag den 7:e september. Totalt spelas 14 omgångar.

SPELFORM
Spelformen är normalt slaggolf, tee Middle för Herrar och tee Front för Damer. För omväxling kan det bli ett lite annorlunda upplägg vissa veckor, kanske spel från annorlunda tee eller med maximalt fyra klubbor. En rond är 12 hål, men kommer att vara endast 9 hål fram till dess att hela banan öppnar med alla hål. Det är tillåtet att övningsspela på banan tidigare under samma dag.

KLASSER/HCP
Preliminärt kommer vi att tävla i 1 klass under säsong 2023. Medlemsgolfen är öppen för både damer och herrar som är seniorer, dvs fyllda 22 år. För de med Hcp mellan 36 och 54 gäller att man får 36 som spelhandicap. Till slutspelet kommer de 16 bästa från Rankingen (OrderofMerit)

STARTTID
​Officiell 1:a starttid är 16:00 varje torsdag, med blockade tider i Sweetspot fram till ca 18:00. Vill man börja kl 15.30 eller annan tid går det bra, boka då starttid via Sweetspot. Detta gäller för den lottade startlistan. Man anmäler sig då via Gamebook eventsidan (länk finns på Torrekulla GK/Medlemsgolfen) till tävlingen eller via receptionen, senast Måndag kl 19.00 samma vecka. Startlistan presenteras under Tisdagen, och spelare får då sin starttid registrerad i Sweetspot.
Det finns också möjlighet att starta tidigare på dagen för den som inte har möjlighet att delta på eftermiddag/kväll, under förutsättning att ronden spelas med någon annan som också deltar i Medlemsgolfen Valley golfen, man anmäler sig då på Gamebook eventsidan (länk finns på TorrekullaGk/Medlemsgolfen hemsida) och bokar upp sin egen starttid i Sweetspot.

STARTAVGIFT/PRISER
Startavgiften är facila 50kr! Den kan betalas i receptionen vid incheck eller via Swish eller på eventsidan vid anmälan
Halva startavgiften går tillbaka till veckans bästa resultat. Dessutom priser till vinnare av hela årets serie, samt till vinnarna i Slutliga Finalen. Greenfeespelare erlägger dessutom tävlingsgreenfee, som betalas i receptionen. Max Hcp 36,  spelare med klubb-Hcp (37-54) är välkomna att delta men spelandes på spelhandicap 36.

POÄNGBERÄKNING
Maxpoängen per vecka är 15. Veckans vinnare får alltså 15 poäng, tvåan 14 osv. ner till 2. Alla som korrekt fullföljer 9/12 hål får minst 2 poäng. I händelse av färre deltagare justeras poängen neråt så att vinnaren får max samma poäng som antal deltagare. Aktuell poängställning i serien (Order of Merit/Ranking) publiceras fortlöpande på Gamebook.

SLUTSPEL avgörs på Lördag den 16 September
De femton spelare som har flest poäng efter sista spelomgången samt förra årets vinnare går vidare till slutspelet – eller de 16 bästa om vinnaren ingår bland dessa. Särskiljning vid samma antal poäng: i första hand högre snittpoäng (=färre spelade omgångar), i andra hand hcp (vid seriens avslutning), i tredje hand lottning. Om någon av finalisterna inte kan delta i slutspelet, eller inte anmäler sig i tid, går den platsen till närmast följande i poängställningen (det kan alltså vara lönt att anmäla sig till slutspelet även om man ligger utanför topp 16).

Slutspelet genomförs i två steg, på en och samma dag: På förmiddagen blir det vanligt matchspel, där halva startfältet slås ut. På eftermiddagen möts de åtta vinnarna i en utslagstävling, där alla går ut tillsammans. Den eller de som har sämst nettoresultat på ett hål får ett minuspoäng (även delad hålförlust ger ett minuspoäng, såvida inte samtliga spelare delar hålet). När man når två minuspoäng blir man utslagen. Vi fortsätter så tills en ensam vinnare återstår.

Close accordion Open accordion
Seriespel Herr

Vi deltar i GGFs seniorseriespel i klasserna  H22, H40, H50, H60, H70 och H60hcp med ett lag i vardera klassen. En omgång per klass spelas på Valley Course, förutom H22 och H40. Den är öppen för alla som är medlemmar i Torrekulla GK.

Resultat från seriespel hittar du här (länk till Göteborgs Golfförbund). 

Close accordion Open accordion

2023

Till vår kalender

I vår kalender ser du samtliga inplanerade aktiviteter för dig som medlem i Torrekulla Golfklubb.